top of page

Odet geeft lezingen, gastlessen/-colleges, workshops, neemt deel aan rondetafelgesprekken en denkt mee over beleid.

 

Thema's zijn o.a. MCG-ouderschap, levend verlies en aanvaarden, kwaliteit van leven voor meervoudig complex gehandicapten, de Wet Langdurige Zorg, eigen regie en transformatie.

 

Kenmerkend zijn haar kwetsbaarheid en prikkelende stellingname, haar doel is een open dialoog en wederzijdse bewustwording. 

 

Recensies lezingen:

 

Philadelphia zorg, lezing managers cluster intensieve zorg: 

Moeder van MCG kind raakt harten managers Philadelphia.

Odet Stabel vertelde over haar zoektocht, de zoektocht van een moeder met haar meervoudig gehandicapte zoon. Een verhaal van strijd. Een verhaal van rollercoaster van emoties en hard werken om die rauwe rouw te bevechten! Een verhaal van op de barricades gaan, onbegrip in Zorgland. Maar bovenal een verhaal van een moeder met een eindeloze liefde voor haar zoon. Een moeder die het leven heeft leren leven. En wat heeft ze ons daarmee geraakt en uitgedaagd om samen op pad te gaan! Om het verschil te maken!

 

Steunpunt Mantelzorg Zuid:

Tanja Goessen, mantelzorgconsulent: De manier waarop Odet mensen meeneemt de diepte in, dat doen niet veel mensen haar na. De woorden/gevoelens waar anderen voor terugdeinzen, benoemt zij in al haar kwetsbare kracht. Diep respect. Het leven met levend verlies opende mijn ogen. Ik heb voor het eerst het gevoel dat ik ouders in soortgelijke situaties ‘iets te bieden heb’ (behalve dan de hulp bij het regelen/aanvragen van zorg/indicaties etc): de theorie over leven met levend verlies en de verwijzing naar haar en haar boek.

Rijksuniversiteit Groningen, gastcollege tweedejaars Orthopedagogiek: 

Indrukwekkend, leerzaam en mooi! Een eerlijk verhaal met aansprekende voorbeelden, theoretische achtergronden en daarmee een eye-opener voor onze studenten. Ze heeft onze studenten geïnspireerd om later als gedragskundigen te proberen 'het verschil' te maken voor ouders van een kind met een ernstige beperking. 

 

Sociale verzekeringsbank SVB, lezing afdelingen Strategie/Communicatie/ICT:

Coen van de Louw, lid Raad van Bestuur: Odet's lezing heeft diepe indruk gemaakt op mij en mijn collega's bij de SVB.

Odet brengt heel precies onder woorden wat er in je leven gebeurt als je een ernstig meervoudig complex gehandicapt kind krijgt. Haar zoektocht naar het beste leven voor Jens en haar tocht door de bureaucratie maakt duidelijk hoe belangrijk het is om te zorgen dat ouders maximaal ondersteund worden bij al die verplichtingen.

 

Gilde opleidingen, gastles examenklas individuele verzorging gehandicapten:

Een enorm waardevolle gastles, waarbij de boodschap luid en duidelijk overkwam: begrip en meer inzicht voor ouders met een kind met kansen!

Philadelphia zorg, lezing 'Samenwerking ouders en Jeugd&Gezin'

Hoe kunnen medewerkers en ouders met elkaar werken aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen? Dat was de vraag tijdens een bijeenkomst bij ODC Klim-op in Kampen voor ouders, begeleiders, managers en gedragsdeskundigen.

Tijdens de bijeenkomst vertelde Odet openhartig over haar frustraties, boosheid en pijn bij het omgaan met de beperkingen van haar kind en het vinden van passende zorg. Aan de hand van herkenbare voorbeelden liet ze zien hoe instanties en zorgverleners ouders dikwijls niet goed begrijpen en in de kou laten staan. Ze gaf aan dat dat ouders kwetsbaar maakt, maar tegelijk ook krachtig.

Na de presentatie ontstond een levendige discussie over het belang van een goede samenwerking en communicatie tussen ouders en medewerkers. Maar ook over hoe moeilijk dat soms is, omdat je bijvoorbeeld als medewerker geen tijd hebt of niet weet hoe je een ouder kunt helpen.

In de discussie kwam het belang naar voren om goed te luisteren naar ouders en open te zijn wanneer je iets niet (meteen) kunt oplossen. Ook werd aangegeven dat het belangrijk is dat je als medewerker dingen signaleert, ook al gaat het over iets dat niet tot jouw taak behoort. Als je bijvoorbeeld merkt dat een ouder er erg vermoeid uitziet, vraag dan of er misschien iets is in plaats van te denken dat iemand anders dat ook wel zal opmerken. Ouders gaven aan ook behoefte te hebben aan onderlinge uitwisseling van ervaringen en het geven van tips aan elkaar. Op landelijk niveau zijn daarvoor op onder meer internet al wel mogelijkheden, maar vooral op lokaal en regionaal niveau missen ouders soms contact met andere ouders. Dat gaat over concrete tips waar je ergens voor terecht kunt, maar ook over goede of minder goede ervaringen met organisaties.

Amarant, lezing bijeenkomst Familiezorg 

Een pakkend verhaal tijdens een bijeenkomst met familieleden en medewerkers. Iedereen was erg onder de indruk, familie en medewerkers vonden in haar verhaal veel herkenning en het benadrukte het belang van familiezorg. Het steeds met elkaar afstemmen wat er nodig is in de zorg, en wie daar welke rol in pakt. En de kans van slagen is daarin groter als we elkaar goed begrijpen. Inzicht in bv. een rouwproces is daarbij erg waardevol. Dankzij Odet werd het een zinvolle avond wat veel gesprekken op gang bracht tussen ouders en medewerkers, tussen ouders onderling en medewerkers onderling. 

Philadelphia, lezing personeel ODC De Trampoline

Het was een indrukwekkende avond. Enkele quotes bij de ochtendkoffie: inspirerend, bracht bewustwording, bijzonder, verhelderend, gaaf, interessant ...

Tweede congres Levend verlies: 

bottom of page