top of page

27/05/2019

KDC Zandoogjes, Breda

Lezing voor medewerkers en ouders KDC

11/04/2019

Studiedag artsen voor verstandelijk gehandicapten, Vianen

Podiuminterview met Dr. A. Vogel

09/04/2019

Symposium Esdegee Reijgersdaal

Plenaire lezing en workshop

14/01/2019

Ouders voor Ouders, Maastricht

Lezing levend verlies

12/12/2018

Vierde congres Levend verlies, blijvend verdriet, Eindhoven

Plenaire lezing 

12/11/2018

KDC Kobalt, Tilburg

Lezing voor medewerkers en ouders

05/11/2018

Heliomare, Heemskerk

Lezing voor docenten en ouders speciaal onderwijs 

12/03/2018

Theek 5, Bibliotheek Baarle-Nassau

Lezing

25/01/2018

Vilans studiedag 'Praten over medische beslissingen met kwetsbare patienten'

Podium interview, met dr. A. Vogel en Dr. A. Wagemans

19/11/2017

De Rank, Barendrecht

Lezing voor docenten speciaal onderwijs, in samenwerking met Edith Raap

09/11/2017

Maupertuus, Driebergen

Lezing voor docenten speciaal onderwijs

21/06/2017

Symposium opleiding Mantelzorgmakelaar

Lezing voor studenten en docenten bij afsluitend symposium opleiding

03/04/2017

Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag

Lezing voor medewerkers

27/02/2017

Philadelphia Zorg

Lezing bijeenkomst Jeugd & Gezin in Amsterdam

07/12/2016

Tweede Congres Levend verlies

Plenaire lezing 'EMB-ouderschap: levend verlies'

en

Workshop 'Het ondersteunen van brussen en ouders' samen met Anjet van Dijken (Broers- en zussenboek)

23/11/2016

Philadelphia Zorg

Lezing bijeenkomst Jeugd & Gezin in Amsterdam

19/11/2016

Makiki wintermarkt

Philadelphia zorg

Festival van de toekomst - workshop ontwikkelingsgerichte zorg: één kind, één plan. Denken vanuit mogelijkheden i.p.v. systemen

07/11/2016

Conferentie 't Draait om de Burger'

2 x workshop:

"Eigen regie en eigen kracht: hoe kunnen deze termen bijeen brengen i.p.v. verder uiteen drijven?"

04/10/2016

Steunpunt Mantelzorg Zuid

Lezing 'Levend verlies' 

03/10/2016

Klankbordgroep 'Gewoon bijzonder' - BOSK

Deelname aan klankbordgroep 'Gewoon Bijzonder' t.b.v. input op meerjarig projectprogramma verbetering gehandicaptenzorg

28/09/2016

Werkconferentie Maatwerkprofiel

Werkconferentie georganiseerd door NZA/ZIN over uitwerking motie Maatwerkprofiel  (WLZ), deelname namens #oudersvoorgoedezorg

29/06/2016

Werkconferentie Maatwerkprofiel

Werkconferentie georganiseerd door NZA/ZIN over uitwerking motie Maatwerkprofiel  (WLZ), deelname namens #oudersvoorgoedezorg

01/06/2016

EMB-today

Studiedag 's Heerenloo en Reserach Center EMB Universiteit Groningen te Utrecht

31/05/2016

Amarant

Lezing themabijeenkomst EMB voor familie en medewerkers

28/05/2016

Kenia-Ethiopie dag

In Oud-Valkeveen, te Naarden

Verkoop t.b.v. Stichting Kans op Toekomst

16/05/2016

Universiteit Leuven

Studiedag integratie van zorg en onderwijs voor EMB

09/05/2016

Philadelphia Zorg

Lezing bijeenkomst 'Jeugd en gezin', Kampen

13/04/2016

Sociale verzekeringsbank

Lezing voor contactpersonen pgb

02/04/2016

Stichting Stimulans

Boekpresentatie en verkoop t.b.v. Kunst&vliegwerkactie

21/03/2016

Rijksuniversiteit Groningen

Gastcollege aan tweedejaars orthopedagogiek

16/03/2016

Philadelphia Zorg

Lezing voor managers cluster intensieve zorg

12/03/2016

Bruna Baarle-Nassau

Signeren tijdens de boekenweek

07/03/2016

Gilde opleidingen

Gastles aan derdejaars studenten IG

09/02/2016

Uitreiking 'Een kind met kansen' aan staatssecretaris Dekker (OCW)

door Tweede Kamerlid Karin Straus (VVD) tijdens het AO passend onderwijs

08/12/2015

Uitreiking 'Een kind met kansen' aan staatssecretaris Van Rijn (VWS)

Tijdens plenair debat Ratificatie VN Gehandicaptenverdrag 

23/11/2015

Lezing georganiseerd door Boekhandel Krings (i.s.m. De Domijnen)

Lezing 'Leren leven met een levend verlies' en mijn boek 'Een kind met kansen' 

 

bij Bibliotheek Sittard De Domijnen, Broeksittarderweg 1 te Sittard

 

Aanmelden via de website van Boekhandel Krings of via Bibliotheek Sittard (046-4510303)

 

 

21/11/2015

Interview L1 radio De Stemming

Interview L1 radio De Stemming, 22 november 2015, 11.00 uur over 'Een kind met kansen' en ontwikkelingsgerichte zorg voor meervoudig omplex gehandicapten, samen met Karin Straus.

Herhaling maandag 23 november 2015 om 20.00 uur 

Please reload

bottom of page